Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại công ty luật Thái An 

1. Tư vấn các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng cách thành lập tổ chức kinh tế
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng PPP
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài bằng hình thức hợp đồng BCC

2.  Tư vấn các điều kiện đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh

 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ vận tải
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ y tế và xã hội
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực môi trường
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo – dạy nghề và các dịch vụ liên quan
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghe nhìn
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thông tin
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực các dịch vụ kinh doanh khác
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ thuê hoặc cho thuê kèm hoặc không kèm người điều khiển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ nghiên cứu phát triển
 • Tư vấn điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn

3. Tư vấn về xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tư vấn các đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn thẩm quyền tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn các dự án thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn các dự án không thuộc diện phải xin quyết định chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp chủ trương đầu tư
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

4. Tư vấn thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn thu nhập được miễn thuế
 • Tư vấn các mức ưu đãi thuế
 • Tư vấn thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi

5. Tư vấn ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn các hình thức ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn các biện pháp áp dụng ưu đãi đầu tư

6. Tư vấn xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
 • Tư vấn mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 • Tư vấn các hành vi vi phạm với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư

HÃY GỌI NGAY TỔNG ĐÀI TƯ VẤN ĐẦU TƯ CỦA LUẬT THÁI AN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ!